Hizmetler

Hizmetlerimizi başlıklar halinde aşağıdaki gibi inceleyebilirsiniz...
ALTYAPI MÜHENDİSLİĞİ
İçmesuyu Şebeke ve İsale Hatları

Atıksu Şebeke ve Kollektör Hatları

Yağmursuyu Şebeke ve Kollektör Hatları

Temel Drenaj Sistemleri

Deplase ve Düzenleme Projeleri

Altyapı Tünel, Mikrotünel Projeleri

HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİ
Drenaj Projeleri ve Sanat Yapıları

Havza Analizleri ve Taşkın Modellemesi

Dere Islah ve Taşkın Yapıları Projeleri

Deşarj ve Su Alma Yapıları

Pompa ve Terfi İstasyonu Projeleri

Su Depoları

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇED Raporları

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

Fiziksel ve Biyolojik Arıtma Tesisleri

Endüstriyel Arıtma Sistemleri

Katı Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Laboratuvar Analizleri ve Ölçümler

DANIŞMANLIK VE PROJE YÖNETİMİ
Ruhsat Projeleri

İş Sonu (as-built) Projeleri

Bilirkişi Raporları

Fizibilite ve Etüd Raporları

Hakediş Hizmetleri

Müşavirlik ve Takip Hizmetleri

ÇÖZÜM ORTAKLIĞI
Statik - Betonarme Projeleri

Mimari Projeler

Mekanik Projeler

Yol Projeleri

Harita Alım ve Ölçüm Hizmetleri

Peyzaj Tasarım Projeleri

Doğalgaz Projeleri

Elektrik Projeleri

ELSA PROJE MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT LTD. ŞTİ.
Vişnezade Mahallesi, Maçka Meydanı Sokak, Şimşek Apt. No:11/3, 34357 Beşiktaş/İstanbul
Tel: +90 212 258 30 30   |   Fax: +90 212 259 94 44   |  
GSM: +90 532 566 68 70 | +90 532 396 46 42

Reklammania